២០ ម៉ូតសក់រួញ សក់ខ្លី កាត់តាមទំរង់មុខ ធ្វើអោយស្អាតធ្វេសដង

សួស្តី សុភាពនារីជាទីស្រលាញ់ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ Admin ចង់បង្ហាញពីម៉ូតសក់ដែលកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងសំរាប់ស្រទាប់យុវវ័យ ហើយម៉ូតសក់ទាំងអស់នោះត្រូវកាត់តាមទំរង់មុខ ទើបធ្វើអោយមុខរបស់យើង ក្មេងជាងវ័យ។

ម៉ូតសក់ខ្លី ប៉ុន្តែរួញតិចៗ 

Screen Shot 2020 04 01 At 3.13.10 AM

សក់ប្រាសស្មា ហើយរួញចុងៗ តិចៗ

2

សក់រួញទឹករលក 

3

ធ្វើម៉ូតសក់រញ៉ែរញ៉ៃ រួញចុងៗ តិចៗ

4

ធ្វើម៉ូតសក់រួញក្តោបលើស្មាបន្តិច

 

ធ្វើម៉ូតសក់លើស្មា រួញ ចុងៗតិចៗ 

7

ធ្វើម៉ូតសក់ក្រោមស្មា 

8

ធ្វើម៉ូតសក់ត្រង់លើស្មា បន្តិច

9

 

ធ្វើម៉ូតកៀបរួញ ក្តោបក្រោមតិចៗ

Screen Shot 2020 04 01 At 3.18.06 AM

ធ្វើកាត់សក់លើស្មា ក្តោបក្រោមតិចៗ

Screen Shot 2020 04 01 At 3.18.39 AM

សក់កៀបរួញក្រោមត្រចៀកតិចៗ ហើយដាក់ពណ៏សក់

Screen Shot 2020 04 01 At 3.18.49 AM

សក់កៀបត្រង់  ហើយដាក់ពណ៏សក់

Screen Shot 2020 04 01 At 3.19.10 AM

រួញទឹករលក លើស្មាតិច 

Screen Shot 2020 04 01 At 3.13.29 AM

យ៉ាងណាដែលម៉ូតសក់ខ្លី ទាំងអស់នេះ ស្រលាញ់មួយណាចាំប្រាប់ Admin ផង ណា ចាំអេមីន ជួយរកម៉ូតសក់ប្លែកៗ ស្អាតៗ អោយបានច្រើនបន្ថែមទៀត  សំរាប់សុភាពនារីទាំងអស់គ្នា ........

Credit Writer : Hollong

កែសំរួល និងបកប្រែ ពី : Spicee