ឆ្ងល់មែនទេ ថាហេតុអ្វីបានជាតែងតែឃើញស្នាមជាំកើតមានឡើងដោយគ្មានមូលហេតុ?

ឆ្ងល់មែនទេ ថាហេតុអ្វីបានជាតែងតែឃើញស្នាមជាំកើតមានឡើងដោយគ្មានមូលហេតុ?

ជាការពិតណាស់ សម្រាប់ស្ត្រី វាជារោគសញ្ញាមុនពេលមករដូវ វាជារឿងធម្មតាទេ ដែលអ្នកតែងតែជួបប្រទះនូវ PMS ជារៀងរាល់ខែនោះ។

● អ្នកកំពុងមានបញ្ហានេះ ក៏អាចដោយសារតែអ្នកខ្វះឈាម បើប្រៀបធៀបនឹងកោសិកាឈាម ស ឬកោសិកាឈាមក្រហម។

យ៉ាងណាមិញ អ្នកក៏គួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះវាក៏ជាសញ្ញានៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមផងដែរ៕

(c) Nic Azalea

#មន្ទីរពិសោធន៍

1

2

3

4