ចាំបាច់អីត្រូវទៅ Gym អស់លុយ ប្រើ ៥ វិធីហាត់ប្រាណនូវផ្ទះក៏បានរាងស្អាតដែរ

ចំនាយពេលត្រឹមតែ ៣០ នាទី ហាត់ប្រាណនៅផ្ទះ ក៏អាចធ្វើអោយយើងផ្លាស់ប្តូរ ពីរូបរាងអាក្រក់ទៅជារាងស្អាតបានដែរ។

១​.ការហាត់ដូចឡើងភ្នំ

1

វិធីនេះជួយអោយអ្នកអាចដុតកំដៅក្បាលពោះ និងធ្វើអោយក្បាលពោះរៀបស្មើ គ្រាន់តែចំនាយពេលធ្វើវាពី ១៥ នាទី ទៅ ២០ នាទី។

២.ការ Squat ដើម្បីមានរាងត្រកៀកស្អាត

1

យើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ ការ ធ្វើបែបនេះ ត្រឹមតែ ១០ ទៅ ១៥ នាទី រឺ  Squat អោយបាន ៦០ ដង ទៅ ៨០ដង។ វិធីនេះ វាជួយអោយយើងមានសាច់ត្រគៀកស្អាតលើសពីការ រំពឹងទុក។

៣.ការ ផ្តេកខ្លួនចុះក្រោម

C700x420

វិធីនេះជាវិធីដែលឈឺខ្លួនជាងគេ ប៉ុន្តែ វាជាវិធីដែលធ្វើអោយយើងបានរាងស្អាតជាងគេដែរ។ វិធីនេះ យើងហ្នឹងបាន 6 pack ។ យើងត្រូវធ្វើអោយបាន ១៥ ដង ម្តង ហើយត្រុវ ធ្វើ បែបនេះ ៤ ដង ។

៤.ការ លោត ​Squat

12

វិធី លោតបែបនេះ ជាវិធីដែលជួយ អោយមានរាងស្អាតខ្លាំង  វិធីនេះជួយបង្កើនសាច់ដុំជើង ហើយហ្នឹងសាច់ដុំគូទ។ ធ្វើវិធីនេះអោយបាន ៦០ ដង ។

សាកល្បងអនុវត្តន៏វិធីទាំងអស់នេះ លោកអ្នកមិនខកបំណងទេ រាងស្អាតៗ ហ្នឹងក្លាយជារបស់យើង។

ប្រែសម្រួល៖ ក្នុងស្រុក