ចង់ស្រកគីឡូស្រកបាន! គម្រោងហាត់ដើររយៈពេល ២១ ថ្ងៃជួយអ្នកសម្រកទម្ងន់ បានដោយជោគជ័យ

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដើម្បីហាត់សម្រករាង, លោកស្រី Galina Denzel ជាអ្នកឯកទេសបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ លោកស្រីគឺជាអ្នកបង្កើតគំរោងដើររយៈពេល ២១ ថ្ងៃដែលនឹងជួយអ្នកសំរេចជោគជ័យក្នុងការសម្រករាងនៅឆ្នាំថ្មីនេះ និងធ្វើអោយសុខភាពរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើង។

យ៉ាងណាមិញការដើរពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ចំពោះរាងកាយរបស់យើងព្រោះវាមិនត្រឹមតែរំលាយជាតិខ្លាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើអោយរាងកាយរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងថែមទៀត។

យោងទៅតាមគេហទំព័រ Bright Side ដែលបានចេញផ្សាយប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ បានធ្វើការបង្ហាញនូវគំរោងនៃការអនុវត្តការដើរដើម្បីសម្រករាង សូមចាប់ផ្តើមដំណើរផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក និងដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកសកម្ម និងមានសុខភាពល្អ!

សប្តាហ៍ទី១

Jalan Kaki1

ថ្ងៃទី ១ - ចាប់ផ្តើមដោយការដើររយៈពេល ៥ នាទីនៅពេលព្រឹក និង ៥ នាទីនៅពេលល្ងាច។

ថ្ងៃទី ២ - ៧ នាទីដើរពេលព្រឹក និង ៧ នាទីដើរនៅពេលល្ងាច។

ថ្ងៃទី ៣ - ថ្ងៃទី ៣ នៃគំរោងរបស់អ្នក ចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ដោយការដើររយៈពេល ៩ នាទីពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច។

ថ្ងៃទី ៤ - បង្កើនពេលវេលាបន្ថែមដោយធ្វើការដើររយៈពេល ១០ នាទី ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ថ្ងៃទី ៥ - បង្កើនដល់ ១២ នាទីនៅពេលព្រឹក និងនៅពេលល្ងាច ។

ថ្ងៃទី ៦ - ដើររយៈពេល ១៥ នាទីពេលព្រឹក និងនៅពេលល្ងាច។

ថ្ងៃទី ៧ - នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃ“ ភាពអំណត់ ” សូមដើររយៈពេល ១៨ នាទីពេលព្រឹកនិង ១៨ នាទីពេលល្ងាចហើយត្រៀមចូលសប្តាហ៍ទី ២ ។

សប្តាហ៍ទី២

Jalan Kaki2

ថ្ងៃទី ៨ - នៅថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្តើមជាមួយការដើរធម្មតា ២ នាទីងាយៗ ដើម្បីកំដៅសាច់ដុំ, បន្ទាប់មកដើរឲ្យលឿនជាងមុនរយៈពេល ១០ នាទី ហើយបន្ទាប់មកទុក ២ នាទីបន្ថយល្បឿនដើរដើម្បីបញ្ចប់ និងបន្ថយកំដៅក្នុងខ្លួន។

ថ្ងៃទី ៩ - ក្នុងថ្ងៃនេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ ២០ នាទីនៃការដើរក្នុងល្បឿនមធ្យម។

ថ្ងៃទី ១០ - នៅថ្ងៃទី ១០ នេះយើងបង្កើនពេលវេលាដូច្នេះយើងចាប់ផ្តើមជាមួយការដើរ ៥ នាទីក្នុងល្បឿនមធ្យម បន្ទាប់មកដើរលឿនរយៈពេល ១២ នាទីហើយ ៥ នាទីទៀតយើងបន្ថយល្បឿនដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងថយកំដៅ។

ថ្ងៃទី ១១ - នៅទីនេះយើងដើររយៈពេល ១០ នាទីដើរក្នុងល្បឿនមធ្យមម្តងទៀត។

ថ្ងៃទី ១២ - ដូចកាលពីមុនយើងចាប់ផ្តើម ៥ នាទីក្នុងល្បឿនធម្មតាបន្ទាប់មកយើងបន្តដើរលឿនរយៈពេល ១៥ នាទី បន្ទាប់មក ៥ នាទីទៀតបន្ថយល្បឿនដើម្បីឲ្យរាងកាយបន្ថយកំដៅ។

ថ្ងៃទី ១៣ - នៅថ្ងៃនេះយើងអនុវត្តដើរក្នុងល្បឿនមធ្យមរយៈពេល ២០ នាទី។

ថ្ងៃទី ១៤ - ថ្ងៃចុងក្រោយនៃសប្តាហ៍ទី ២ របស់យើងដោយចាប់ផ្តើម ៥ នាទីធម្មតាងាយៗ បន្ទាប់មក ១៨ នាទីដើរក្នុងល្បឿនលឿន ហើយ ៥ នាទីទៀតដើរបន្ថយល្បឿនឲ្យរាងកាយចុះត្រជាក់។

សប្តាហ៍ទី៣

Jalan Kaki

ថ្ងៃទី ១៥ - យើងចាប់ផ្តើមដូចកាលពីសប្តាហ៍ទី ១ ដោយការដើរឡើងចុះជណ្តើររយៈពេល ១០ នាទីហើយបន្ទាប់មកដើរ ២ នាទីក្នុងល្បឿនធម្មតាងាយៗដើម្បីឲ្យសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនចុះត្រជាក់។

ថ្ងៃទី ១៦ - ដូចគ្នានឹងរបៀបដែលយើងដើរក្នុងសប្តាហ៍ទី ២ ហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងដើររយៈពេល ២០ នាទីក្នុងល្បឿនមធ្យម។

ថ្ងៃទី ១៧ - ថ្ងៃនេះសូមបន្តដើរឡើងនិងចុះជណ្តើររយៈពេល ១២ នាទីដោយការដើរ ២ នាទីទៀតដើរបន្ថយល្បឿន។

ថ្ងៃទី ១៨ - ថ្ងៃនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលតិចតួចសម្រាប់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការដើររយៈពេល ២៥ នាទីក្នុងល្បឿនមធ្យម ។

ថ្ងៃទី ១៩ - ដើរឡើងនិងចុះជណ្តើររយៈពេល ២០ នាទីបន្ទាប់ដើរយឺតៗ ៣ នាទីងាយៗដើម្បីបន្ថយកំដៅក្នុងខ្លួន។

ថ្ងៃទី ២០ - ដើរ ២៥ នាទីក្នុងល្បឿនដើរមធ្យម។

ថ្ងៃទី ២១ - ដើម្បីបញ្ចប់គំរោងដើររយៈពេល ២១ ថ្ងៃនេះសូមដើរ ២០ នាទីក្នុងល្បឿនលឿនហើយបញ្ចប់ដោយការដើរ ៣ នាទីងាយៗដើម្បីធ្វើអោយកំដៅក្នុងខ្លួនចុះត្រជាក់។

ការដើរគឺជាវិធីងាយស្រួលនិងល្អដើម្បីធ្វើឱ្យយើងមានសុខភាពល្អ។ តាមពិតយោងទៅតាម ប្រភព នេះការដើរបន្ថែមរយៈ ២០ នាទីក្នុងមួយថ្ងៃនឹងដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួន ៧ ផោនក្នុងមួយឆ្នាំ!

លោកអ្នកគួរតែសាកល្បងគំរោងនៃការដើរនេះ ឬយ៉ាងហោចណាស់បញ្ចូលការដើរនេះបន្ថែមទៅក្នុងកាលវិភាគរបស់លោកអ្នកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ!

ប្រែសម្រួលដោយ ៖ វីរៈ | ប្រភព៖ បរទេស