ដើមប្រមោយដំរី ដុះស្ទើរពេញដី តែមិនសូវមានអ្នកដឹងថាជាឱសថទិព្វអាចព្យាបាលជំងឺទាំងនេះបាន

ដើមប្រមោយដំរី ដុះស្ទើពេញដី តែមិនសូវមានអ្នកដឹងថាអាចប្រើជាឱសថកបជំងឺសន្ធឹកមិនគួរឱ្យជឿ ដោយវាអាចព្យាបាលជំងឺ៖ ហើមសួត ដំបៅសួត បួសសួត ដំបៅក្នុងមាត់ ប្រទេះទឹកបាយ ក្អក ហឺត គ្រុន ផ្តាសាយ ពិស បូស នោមតិច នោមចេញឈាម ហើមបណ្តាលមកពីរលាកតំរងនោម និងប្រឆាំង

ការរលាក និងហើម។

ប្រភេទរុក្ខជាតិ ៖ ប្រមោយដំរី

សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺហើមសួត ដំបៅសួតបួសសួត ដំបៅក្នុងមាត់ ប្រមេះទឹកបាយ ក្អក ហឺត គ្រុនផ្តាសាយ ពិស បូស។

វិធីធ្វើ និងវិធីប្រើប្រាស់៖

13087915_1068924193154231_1214698146570060105_n

រុក្ខជាតិទាំងមូល ឫស ប្រើស្រស់ ឬហាលស្ងួត

ទឹកហូបព្យាបាល ហើមសួត ដំបៅសួត បួសសួត ដំបៅក្នុងមាត់ ប្រទេះទឹកបាយ។ ឫសប្រមោយដំរីដាំទឹកហូប ព្យាបាលក្អក ហឺត គ្រុនផ្តាសាយ។ ស្លឹកប្រមោយដំរីស្រស់ បុកបិតព្យាបាលពិស បូស។

ប្រើពី ១០-១៥ក្រាម ដាំផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។

សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺនោមតិច នោមចេញឈាម ហើមបណ្តាលមកពីរលាកតំរងនោមនិងប្រឆាំងការរលាក និងហើម ។

វិធីធ្វើ និងវិធីប្រើប្រាស់

ហាលឱ្យស្ងួត កិនជាម្សៅ កម្រិតពី៣-៦ក្រាម ឬស្ងោរផឹកជាទឹក២០០-៤០០មីលីក្រាម សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកតំរងនោម។ បើហើមសើរស្បែក ដំ និង បិទ កន្លែងហើម។

កំណត់ចំណាំ

D3d9446802a44259755d38e6d163e820 24 780x455 1

ហាមប្រើចំពោះអ្នកជំងឺរលាកថ្លើម ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងហាមប្រើរយៈពេលយូរ។ **សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង៕

ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត